ONS DOELEen veilige uitlaatklep, persoonlijke groei en meer begrip.


Buiten Alle Perken biedt in Apeldoorn een plek voor mensen met een beperking waar zij theater kunnen maken. Op deze plek wordt de doelgroep gehoord en gezien. Het is een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Waar zij spelenderwijs kunnen werken in een groep aan de ontwikkeling van hun eigen persoon. Waar zij in hun beperking en in hun mogelijkheden erkend worden en uitgenodigd worden om middels spel de eigen mogelijkheden te onderzoeken en vorm te geven.


  • Een podium bieden aan en zichtbaarheid maken van de kwaliteiten van mensen met LvB. Iedereen verdient het om zijn of haar talenten te laten zien. Mensen met LvB geven aan vaak nog te ervaren dat mensen vooral hun beperking zien in plaats van dat wat ze allemaal wel kunnen. Door hen een podium te geven en dit naar buiten te brengen maken we dit zichtbaar en is creëren we ruimte voor (h)erkenning en begrip, wat tegens.  • Kunst en cultuurdeelname voor mensen met een verstandelijke beperking nog toegankelijker maken. Kunst- en cultuur is belangrijk voor de mens. Het draagt bij kwaliteit van leven, het gebruiken van je talenten, zingeving en sociale participatie. Het voegt daarmee waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn.
  • Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking door middel van theater, muziek en dans. Onderdeel hiervan zijn het spelplezier, de ontmoeting en samenspel, concentratie en creativiteit die allen een impact hebben op onze ontwikkeling. Alle spelers geven aan het eind aan hierin een stap te hebben gezet, klein of groot.

  • Meer begrip door te informeren over leven met een verstandelijke beperking. Met ’t Apeldoornse Schaep ging het vooral om spelplezier, maar met Buiten alle Perken willen we ook informeren met behulp van de voorstellingen en workshops, verteld vanuit hun eigen ervaringen. Hierdoor willen we zorgen voor meer begrip zodat mensen met een verstandelijke beperking


GIGANT is het cursushuis, filmtheater en poppodium in Apeldoorn. Met een breed aanbod, een diversiteit aan kunstdisciplines en een groot publieksbereik is GIGANT in staat een combinatie te maken van toneel, muziek en welzijn. Hiermee geven we op een artistieke en professionele manier uitvoering aan de inclusiegedachte dat mensen met en zonder beperking uitstekend kunnen deelnemen binnen in een regulier cursushuis.

Bij GIGANT is een Cultuurmakelaar participatie en inclusie aangesteld om deelname voor meer kwetsbare doelgroepen beter toegankelijk te maken. Al jaren werkt GIGANT samen met welzijnsorganisaties en het speciaal onderwijs, zowel individueel als in groepen. Meer informatie is te vinden op www.gigant.nl/cursussen/bijzonder-aanbod/